Novedades

Primeros resultados en la implantación de Gestión Ambiental

 • 15 diciembre, 2017

HOTEL DOLAREA, quiere poner su grano de arena en ayudar  proteger y conservar el medio ambiente con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad de los recursos naturales, así como en su compromiso con la responsabilidad social.

Estamos en proceso de obtención de Ecoetiqueta Europea y este año la  implantación de Gestión Ambiental ya tiene sus primeros resultados:

 • 100% de geles y champús usados en el Hotel disponen de etiqueta ecológica
 • 3% de productos de papel usados en el Hotel disponen de etiqueta ecológica
 • 85% de productos de limpieza disponen de etiqueta ecológica
 • En nuestro Restaurante Dolarea ya no se usan productos en monodosis
 • 80% de envases usados en la restauración del Hotel son retornables

 


DOLAREA HOTELAK saiakera egiten du ingurugiroa babestu eta ongi mantentzeko bidean, baliabide naturalen iraunkortasunean laguntzeko, baita erantzukizun sozialaren konpromisoaren helburuarekin.

Europear Ecoetiqueta lortzeko bidean gaude eta urte honetan ipinitako Ingurugiro Gestioaren jazarpenak bere lehenengo fruituak eman ditu:

 • Hotelean erabilitako gel eta xanpuen %100ak etiketa ekologikoa dute
 • Hotelean dauden erabiltzeko paperezko produktuen %3ak etiketa ekologikoa dute
 • Garbitzeko produktuen %85ak etiketa ekologikoa daramaten produktuak dira
 • Dolarea Jatetxean ez dira dagoeneko dosi bakarreko produktuak erabiltzen
 • Sukaldaritzan erabilitako ontzien %80ak itzultzekoak dira